RS Elteknik AB startades 2009-02 genom en fusion av RATEK, Rådeströms Elteknik AB och M2 Elektriska AB. RS Elteknik AB är idag ett ägarlett företag där Thomas Rådeström och Michael Sundberg tillsammans delar på ansvaret för företaget.

Bolaget utvecklas stabilt framåt och redovisningen sköts externt enligt bokföringsmetoden.

Idag är man fyra helttidsanställda elektriker och behov finns av flera utbildade elektriker.